I psykosyntesen ser vi människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Det är viktigt att alla delar får vara med, och att de bekräftas. När samspelet inte fungerar påverkar det vårt mående, såväl psykiskt som fysiskt. Grundaren till psykosyntesen, Roberto Assagioli, valde godbitar från olika psykologiska skolor när han för c:a 100 år sedan skapade basen till psykosyntesen.

Fokus ligger på det friska hos människan, potentialen. Med andra ord ser man brister eller tillkortakommanden som en stor möjlighet till utveckling. Vi tittar på syfte och mål, och eventuella hinder. Genom att anta utmaningarna vi möter på vägen mot målet, utvecklas vi som människor.

Viljan är en viktigt drivkraft för allt liv. Många gånger tar vi så stor hänsyn till andras vilja att vi förbiser,  eller helt enkelt inte förmår att se, vår egen vilja. Inom psykosyntesen uppmuntras du att lyssna till din egen innersta vilja och till att följa den. När du vet vad du vill får du också en känsla av meningsfullhet, vilket är en förutsättning för ett hälsosamt liv.

Psykosyntesterapi arbetar inte med diagnossättningar eller svårare psykiska besvär. Är du under läkarbehandling eller medicinering - rådgör alltid med din läkare först.