Par- och relationsterapi

Kanske lever du i en parrelation med bristfällig kommunikation, eller har en otillfredsställande relation med en annan familjemedlem eller vän? Oavsett vilket, så tittar vi tillsammans på hur ni har det, hur ni hamnat där ni är idag, och framför allt hur ni kan komma framåt i relationen.

Om du lever i ett kärleksförhållande där ni inte vet huruvida ni vill fortsätta tillsammans eller på varsitt håll så utforskar vi det tillsammans.
Ledord i mitt terapirum är respekt, värme och empati. När vi försöker möta varandra utifrån dessa värden har vi en stabil grund för att våga öppna upp och dela det som känns svårt.

Varje möte är 70-80 minuter långt, och vi ses med två eller tre veckors mellanrum.