Vem är jag?

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för psykologi och relationer. Min grundsyn är att alla har potential att utvecklas som människor, vilket jag gärna vill inspirera till. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att vad som upplevs som ett problem eller dåligt psykiskt mående ställer till det. Ibland uppstår en känsla av att vilja komma vidare, få ut mer av livet.

Alla är välkomna till mig. De områden som jag har särskild insyn i och erfarenhet av är stress/utmattning, skola/läraryrket och högkänslighet.

Jag har gått Humanovas 4-åriga utbildning till samtalsterapeut och coach inom psykosyntes. I denna ingår basutbildning i integrativ psykoterapi, s.k. Steg 1. Därutöver har jag gått en utbildning till par- och relationsterapeut.

Kontaktuppgifter:

Sara Vallin Samtalsterapi

Dag Hammarskjölds Väg 13, Uppsala

Tel. 070-759 77 11

saravallin@gmail.com